Uršula Ramoveš in Fantje iz Jazbecove grape -Talisman

Uršula Ramoveš in Fantje iz Jazbecove grape- Lili Marlen

Uršula Ramoveš in Fantje iz Jazbecove grape – Anglčešejne

Uršula Ramoveš in Fantje iz Jazbecove grape Golcar

Uršula Ramoveš in Fantje iz Jazbecove grape – Pol te pa srječam spjet